Omhoog
Aanmelden
Stichting Agora
Onze school wordt bestuurd door de Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek: AGORA. AGORA betekent in het Grieks oorspronkelijk “vergadering” daarvandaan ook “vergaderplaats” en later “marktplaats”.
 
Agora is een bloeiende onderwijsorganisatie. In het jaar 2001 fuseerden een zevental  kleine en middelgrote besturen tot één grote organisatie voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek. Agora verzorgt primair onderwijs in de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan.
 
Onder Agora ressorteren 26 scholen, waarvan 2 scholen speciaal basisonderwijs verzorgen. Alle scholen hebben een eigen levensbeschouwelijke  en onderwijskundige  identiteit. Agora heeft een eigen ondersteunende en facilitaire dienst: het Centraal Bureau.
Het bevoegd gezag van de stichting is neergelegd bij het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.
 
Bij Agora werken ruim 750 medewerkers: onderwijsondersteunend personeel, leerkrachten, intern begeleiders en leidinggevenden. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeenschappelijk opdracht: een bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van de aan de scholen van Agora toevertrouwde kinderen.
 
Correspondentie aan het bestuur dient gericht te worden aan:
AGORA Centraal Bureau
t.a.v. het Algemeen Bestuur
Postbus 88
1500 EB Zaandam
 
telefoon: 075- 2010101
                                               
 
De website van Agora vindt u onder: www.agora.nu
 
Voor de Agora-gids klikt u hier
 
Bezoekadres: Rosmolenstraat 30, 1502 PA Zaandam.

 

 

 

 

 ​

 

 

© Copyright 2012 BS Willibrord  |  All Rights Reserved