Omhoog
Aanmelden


Onze schoolkatern

Met behulp van de schoolkatern kunt u zich een beeld vormen van de school.
 
De schoolkatern wordt per 2 jaar samengesteld door de directie van de school in samenspraak met het team en de medezeggenschapsraad. Na goedkeuring wordt deze geplaatst op onze website. De gids geeft u informatie over hoe wij op onze school werken. De gids is bedoeld om ouders van nieuwe leerlingen inzicht te geven in wat onze school hun kind(eren) te bieden heeft. Voor ouders die al kinderen bij ons op school hebben is het een handig naslagwerk. Deze gids is ook in papieren versie te verkrijgen via de school. Naast de schoolgids wordt elk schooljaar het Informatieboekje onder de ouders verspreid. Het Informatieboekje geeft informatie over actuele zaken voor het nieuwe schooljaar, zoals locatie indelingen, vakantierooster en teamdagen, belangrijke data,
gymrooster en afspraken rondom gym.
Klik op de links voor meer informatie:
 
  
-   Agora-gids
 
 
 
 
 
 
​​​​​2016-07-13 09.10.55 (Kopie).jpg 2016-07-15 11.48.20 (Kopie).jpg
picknick                                                                                             kanjertraining 


​​​
© Copyright 2012 BS Willibrord  |  All Rights Reserved