Omhoog
Aanmelden

Sociale vaardigheidstraining : Kanjertraining, Kleur en Taakspel
Kanjertraining

Op onze school hebben alle leerkrachten de Kanjertraining gevolgd. Met de hulp van petjes, werkboeken en verhalen, wordt in alle groepen de Kanjertraining gegeven. In de groepen 1-2 gebruiken we het 'Kleine Kanjerboek' met de pestvogels, konijnen, apen en tijgers. In de groepen 3-4 wordt gewerkt met het boek van 'Max en de klas'. In de hogere groepen wordt gewerkt met het verhaal van 'Mr. Peanut' en de bijbehorende werkboeken.
 
Met de Kanjertraining willen we de volgende doelen bereiken :
• De leerkracht wordt gerespecteerd.
• Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
• Leerlingen durven zichzelf te zijn.
• Leerlingen voelen zich veilig.
• Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
• Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
 
Meer informatie, klik op de link: www.kanjertraining.nl
kleur.jpgkanjer.jpg       2016-07-15 11.48.20 (Kopie).jpg opdracht: samenwerken

 Meer foto's : zie onderkant van deze pagina

methode 'kleur"
KLEUR is een methode interreligieuze creatieve levensbeschouwelijke vorming, gebaseerd op thema’s van sociaal-emotionele vorming. KLEUR sluit aan bij de culturele en religieuze diversiteit in school en samenleving.
Sociaal competente kinderen gaan goed om met zichzelf en de mensen om ze heen, met de leerstof en de wereld waarin ze leven. Daarom gebruiken veel scholen een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling om een goed pedagogisch klimaat te creëren. Net als deze methodes gaat Kleur uit van sociaal-emotionele thema’s die dicht bij de kinderen staan. Maar Kleur vult die thema’s in vanuit levensbeschouwing en verbindt de werelden van verstand, gevoel en verbeelding.

Kleur wil leerlingen laten reflecteren op en communiceren over hun gevoelens, meningen en ideeën over de maatschappij. Waar hoor ik bij? Waar doe ik aan mee? Wat vind ik ervan? Kleur is gericht op de veelkleurigheid van de samenleving wat betreft afkomst, traditie en geloof. Kleur geeft stem aan de eigenheid van elk kind en de diversiteit binnen de eigen groep, de school, de woonomgeving en de maatschappij.

Voor welke scholen is Kleur bestemd?
Kleur is voor elke school die aandacht wil besteden aan levensbeschouwing en sociaal-emotionele vaardigheden, aan samenleving en burgerschap. Kleur is een zelfstandige methode levensbeschouwing voor de brede groep basisscholen die, met twee benen in de maatschappij, aandacht wil besteden aan de kleurrijkheid van mensen en dingen om ons heen. Daarnaast prikkelt Kleur de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, ongeacht de methode die de school daarvoor gebruikt. Binnen de school als minisamenleving, waar kinderen zich erkend en veilig voelen, biedt Kleur ruimte voor de persoonsvorming van de leerling.

Kleur in de samenleving
Als je alle kleuren samenvoegt, krijg je óf wit, óf zwart. Kleur wil alle kleuren laten samen leven, naast elkaar en met elkaar. Net als een prisma waardoor het licht in alle kleuren van de regenboog uiteen valt, wil Kleur alle kleuren afzonderlijk beter laten zien. Zodat we samen een veelkleurig geheel vormen.
 
meer informatie, klik op de link: http://www.kleuropschool.nl/
 
taakspel1.jpg 

Taakspel 

Tijdens het schooljaar 2008-2009 zijn we gestart met Het Taakspel. We hebben daar goede ervaringen mee en positieve resultaten behaald in de betreffende groepen. Op onze school hebben we ervoor gekozen om voor de groepen 4 t/m 8 het taakspel in te voeren. 
 
Korte inhoud van Het Taakspel

Het Taakspel is een groepsgerichte werkwijze om leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Doordat klassenregels beter worden nageleefd, vermindert onrustig, en storend gedrag. Het Taakspel beïnvloedt zo het taakgerichte gedrag van leerlingen. Als er minder verstoringen zijn tijdens een les kan er namelijk beter gewerkt worden. Het kan echter ook op directe wijze taakgericht gedrag bewerkstelligen als de regels daarop toegespitst worden. Bovendien leidt op een prettige manier met elkaar omgaan tot een beter klimaat in de klas. Er worden meer complimenten uitgedeeld en minder corrigerende opmerkingen gemaakt. Afhankelijk van de gekozen regels leren leerlingen ook meer rekening te houden met elkaar.

Achtergrond van het Taakspel
Het Taakspel maakt gebruik van verschillende gedragsbeïnvloedende technieken die gebaseerd zijn op de leertheorie. De belangrijkste elementen uit de leertheorie voor het Taakspel zijn: gedragsinstructie (vertellen welk gedrag gewenst is), modelleren (leerlingen leren van elkaar en de leerkracht), positieve bekrachtiging van gewenst gedrag (complimenteren), afzwakken van ongewenst gedrag (het wegnemen van een gekregen kaart), uitdoven van ongewenst gedrag (door negeren).

Elementen van het Taakspel

Het gedrag van de leerlingen wordt tijdens de reguliere lessen door het Taakspel beïnvloed. De klas wordt na een observatieperiode in teams verdeeld. Essentieel hierbij is dat de teams vergelijkbaar zijn qua regelovertredend gedrag. Het observeren blijft regelmatig terugkomen om de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen. De leerlingen worden betrokken bij het opstellen van de regels en de beloningen die ze kunnen verdienen als zij zich aan de regels houden. Leerlingen die bij elkaar in een team zitten, stimuleren elkaar zich aan de regels te houden. Per week moet er 3 keer Taakspel gespeeld worden.

De opbouw van het Taakspel

Het Taakspel wordt in drie fasen ingevoerd.
We starten met een scholingsmoment (voor de leerkrachten) en worden begeleid door 1 begeleider van schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland. De 1e fase is de invoeringsfase: hoe moet het Taakspel gespeeld worden De 2e fase is de uitbreidingsfase: het spelen van het Taakspel in andere klassensituaties. De 3e fase is de generalisatiefase: hetzelfde effect bereiken zonder het Taakspel. Tijdens deze fases wordt de leerkracht begeleid met observaties van drs. Martijn van Baarsen van schoolbegeleiding Dienst Zaanstreek waterland.
Na elke observatie vindt een nabespreking plaats

 2016-07-15 11.41.18 (Kopie).jpg 2016-07-15 11.48.12 (Kopie).jpg
   In 2-tallen naar de overkant met 2 stoelen. Je mag niet in het 'water' vallen. Goed samenwerken en afspraken maken = Kanjertraining

2016-06-10 10.40.57 (Kopie).jpg P2120548 (Kopie).JPG
Beloning taakspel, met alle kinderen een beloning afspreken: buiten spelen en spelen in de klas. Superleuk!!

© Copyright 2012 BS Willibrord  |  All Rights Reserved